Spridartest

Ojämn tomgång, svårstartad, effektförlust, mm, mm. Problemen med spridare börjar bli mer och mera vanliga på CR 03 upp truckar som börja närma sig 25,000 mil som inte vill starta utan att du får nöta på starten när dom stått ett dygn är nästan synonymt med spridarproblem. 

 

Det absolut bästa sättet att ta reda på vad som hänt är att köra spridarna separat i bänk. Vi ser här spray bilden ( sprucken spets ), volym, returvärden, läckage både i nål och spole samt att vi ser vilket ohm värde spolen har. Tänk på att det inte är att rekommendera att byta spetsar på spridare som har gått långt. Det blir för stor skillnad. Det är bättre att renovera de samtidigt som du byter spets.

Det är även viktigt att se att spridarna har jämna värden för att motor skall ha rätt cylinderbalans.

Vi kollar din spridare i en fyra stegs testcykel i en Dieselogik testbänk som simulerar samma villkor som spridaren har när den sitter i din motor.

Spridarbild

Läckagetest, 800 bars tryck

Spolens värden och funktion

Spray volym

Returvolym

Vi har provat de flesta olika renoverarna i landet men det är få som kan renovera spridarna som Bosch i US. Man har klart större erfarenhet av vilka toleranser man kan tillåta och större tillgång till bra stommar. Vi måste alltid ha in dina gamla spridare om du köper nya.
 

Vi har USA renoverade Bosch spridare i lager till alla CR motorer. Vi har även spetsar från 50 extra hp till ren racing + 200 hp. Tänk på att om du väljer en större spets en 50 hp så är du på gränsen till vad din CP 3 pump är kapabel att leverera.
 

Pris för test är 350 kr per spridare.
Du får med ett skriftligt testresultat där du kan läsa och se vilka värden dina spridare har.